۱۲ اسفند ۱۳۸۸

آلودگی...

خواهش می کنم، نزدیک نشو،آخه من تو ترکم، مدتی است
...
باز آلوده شد، بدون اینکه بفهمه ازچه وقت و چطور...
...
او گفت: دچار یعنی عاشق، من می گم، "دچار" یعنی "آلودگی"، "آلودگی به تو" ... :-(
...
ترکش کن، دور شو، خواهش می کنه، تو ترک بود وقتی که اومدی .. :-(

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر