۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

...

*****
زندگی جاری است چه تو آن را معنی کنی چه نکنی!
*****

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر