۱۰ بهمن ۱۳۸۸

آنها دشمنان اميدند...

آنها دشمنان اميدند، عشق من
دشمنان زلالي آب
و درخت پرشكوفه.
دشمنان زندگي در تب و تاب.
آنها برچسب مرگ بر خود دارند
-دندانهايي پوسيده و گوشتي فاسد-
بزودي مي‌ميرند و براي هميشه مي‌روند
آري عشق من
آزادي
نغمه‌خوان
در جامه نوروزي
بازو گشاده مي‌آيد
آزادي در اين كشور ...
ناظم حكمت/ 7 دسامبر 1945

۴ نظر: