۱۰ آبان ۱۳۸۹

در سكوت ...


"تنهایی" معبدی است که زانو می زنم در آن تا كه دوست بیاید!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر