۲۸ خرداد ۱۳۸۹

دل کندن ...

باید دل کند از هر آن "چیز"، "کس" یا "جایی" که امیدی به اصلاح و بازگشت در آن نیست،
و من امروز اینجایم،
دل کنده ام از "تو" و "شما" و "اینجا"،
همه پشت سر ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر