۲۶ خرداد ۱۳۸۹

سوره‌ی زليخا

طناب پوسيده‌ی عشق هم
نجات نخواهد داد
يوسف را
در اين روزگار پر از گرگ و پيراهن آغشته به مرگ
ايمان آوردم به شما
ای برادران خيانت‌کار زليخا
مسيح اسماعيلي

۱ نظر: