۱۱ فروردین ۱۳۹۰

این شرق همیشه غمگین ...

رحیم خان به امیر: می بینم که آمریکا به تو خوش بینی القا کرده، همین است که همه آنجا را عالی می دانند، خیلی خوب است. ما مردم افسرده ای هستیم، ما افغانی ها، مگر نه؟
اغلب زیادی توی غمخواری و دلسوزی به حال خود غوطه ور می شویم، در برابر نداشته ها و رنج ها تفهیم می شویم، به عنوان حقیقتی در زندگی قبولش می کنیم و حتی آن را ضرورت می دانیم...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بادبادک باز/ خالد حسینی، ترجمه زیبا گنجی و پریسا سلیمان زاده

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر